slots คอมพิวเตอร์ and port คอมพิวเตอร์

สล็อต (slot) มีลักษณะเป็นช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ เช่น แรม โมเด็ม แบบติดตั้งภายในหรืออุปกรณ์อื่นที่ช่วยขยายความสามารถในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บนเมนบอร์ดประกอบด้วยสล็อตที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆ

“สล๊อต” คือส่วนที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มการ์ดขยายให้กับคอมพิวเตอร์

สล็อต AGP

สล็อตAGP เป็นสล็อตที่ได้รับความนิยมมานาน หรือ ใช้มานานนั้นเอง (ฮา) สล็อต AGP นั้นออกแบบเชื่อมต่อเข้า North Bridgeโดยตรงทำให้มีการเชื่อมต่อกับ CPU โดยตรงทำให้มีความเร็วในการประมวลผลอย่างรวจเร็ว      สล็อต AGP มี 3 แบบคือ AGP 1.0 ,2.0 ,Universal และแต่ละสล็อตจะไม่เหมือนกัน ( ถ้าซื้อมาผิดละแย่เลย  ฮา ) เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลของการ์ดจอและก็เมนบอร์ดก่อนที่จะซื้อว่ารองรับได้รึเปล่า

isa

สล็อต PCI Express

สล็อต PCI Express เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบใหม่ที่มีความเร็วสูงกว่า AGP จะมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด(Point to Point) โดยมีตัวควบคมรับ/ส่ง เรียก “สวิตช์” มันจะทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผ่านทางบัส PCI Express และยังสามารถติดต่อกับหน่วยความจำหลักของเครื่องได้โดยตรง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก ข้อดีคือ สล็อต PCI Express X1 มีความเร็วที่สูงและยังสามารถปรับขนาดความกว้างของบัสให้มากขึ้นได้ด้วย สำหรับมาตรฐาน PCI Express X16 ที่มีความเร็วถึง 4GB/s (มากกว่า AGP x8 ถึง 2เท่า ฮา)

agp

สล็อต PCI Express 2.0

ทางองค์กร PCI-SIG ที่กำหนดมาตรฐานสล็อต PCI และ PCI Express ได้ประกาศมาตรฐาน PCI Express 2.0 ซึ่งพัฒนาจาก PCI Express 1.1a โดยเพิ่มอัตรารับ/ส่งจาก 500 MB/s เป็น 1GB/s กับสล็อต PCI Express 2.0 สำหรับการ์ดที่ยังใช้สล็อต PCI Express x16และบวกกับมาตราฐาน PCI Express 2.0 เข้าไปจะทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น 2 เท่าเลยทีเดียว และการเปลี่ยนแปลงระบบก็ยังใช้คงใช้การ์ดจอตัวเดิมและเมนบอร์ดเดิมได้ ตัวการ์ดและเมนบอร์ดจะตรวจสอบบัสของ PCI Express และปรับความเร็วเองอัตโนมัติ ระบบนี้ออกแบบมาให้สามารถรองรับการ์ดจอรุ่นต่อๆไปที่จะออกมา บัส PCI Express 2.0 รองรับไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยถึง 225/300 วัตต์ ทำให้ผู้ใช้สะดวกมากขึ้น

.;lhu

port

พอร์ต เป็นจุดเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลให้กันได้ รูปด้านล่างเป็นรูปด้านหลังของแคสที่ต่อสายของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ ตัวต่อมี 2 ประเภท คือ ตัวต่อแบบตัวผู้ และตัวต่อแบบตัวเมีย

h

พอร์ตอนุกรม (serial port

พอร์ตอนุกรมเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ การส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลทีละหนึ่งบิทเท่านั้น พอร์ตอนุกรมส่วนมากใช้กับการส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมากนัก เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์, โมเด็ม พอร์ตอนุกรมมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบ 9 เข็ม และแบบ 25 เข็ม

jy

พอร์ตขนาน (parallel port)

เป็นช่องทางการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่นเดียวกับพอร์ตอนุกรม แต่ การส่งข้อมูลแตกต่างกัน คือ ในแต่ละครั้งสามารถส่งได้มากกว่า 1 บิท เดิมทีพอร์ตขนานถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพอร์ตอนุกรม เนื่องจากพอร์ตอนุกรมส่งข้อมูลได้ทีละ 1 บิท จึงส่งได้ช้ากว่า สำหรับการส่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์นั้น เราต้องการการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น พอร์ตขนานสามารถส่งข้อมูลได้ ทีละ 8 บิท หรือ 1 ไบท์ พร้อมๆ กัน ในสายเดียวกัน พอร์ตขนานสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า centronics interface หลังจากที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างหน่วยระบบ กับเครื่องพิมพ์แล้ว

ghy

พอร์ตยูเอสบี (USB)

USB ย่อมาจาก universal serial bus ซึ่งสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้มากถึง 127 ชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมี พอร์ต ยูเอสบีอยู่ 2-4 พอร์ต อยู่ทางด้านหลังของแคส หรือ ด้านหน้าของแคส ยูเอสบี รุ่นใหม่ที่ออกมาคือ USB 2.0 จะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 40 เท่าของรุ่นเก่า พอร์ต ยูเอสบีได้ถูกออกแบบไว้สำหรับส่งข้อมูลทีละมากๆ เช่น เพลงmp3 และ ข้อมูลจาก ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ ซึ่งในการต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่องประจะของอุปกรณ์นั้นเสมอไป สามารถต่อเข้ากับพอร์ตยูเอสบี พอร์ตใดก็ได้ นอกจากนี้ ยังมี ยูเอสบีฮับ (USB hub) ซึ่งเป็นตัวที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง พอร์ตยูเอสบี ยูเอสบีฮับจะมีตัวต่อหลายตัว ทำหน้าที่ตัวกลางในการกระจายการทำงานของพอร์ตได้มากขึ้น การต่ออุปกรณ์ที่พอร์ตยูเอสบีสามารถต่อในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใหม่เหมือนพอร์ตอนุกรม และพอร์ตขนาน

hyti

ไฟร์ไวร์ (FireWire)

ไฟร์ไวร์ (FireWire) เดิมเรียกว่า IEEE 1394 พอร์ต คล้ายกับ พอร์ต ยูเอสบี ตรงที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกน เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์หลายคนเชื่อว่าพอร์ตไฟร์ไวร์และพอร์ตยูเอสบีจะมาแทนที่พอร์ตแบบอื่นๆ ได้ ทุกชนิด

hykl

พอร์ต MIDI

พอร์ต MIDI อ่านว่า มิด ดี (mid-dee) เป็นพอร์ตอนุกรมแบบพิเศษที่ต่อระหว่างระบบกับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ด คำว่า MIDI ย่อมาจาก Musical Instument Digital Interface มิดดีเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดนตรี ที่ระบุว่า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การ์ดเสียง และ synthesizer จะแทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร synthesizer เป็นชิบที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สร้างเสียงดิจิตอล คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตมิดดีจะสามารถบันทึกเสียงที่ถูกสร้างด้วย synthesizer ได้ แล้วประมวลผลเสียงให้ได้เสียงใหม่

ju

พอร์ต SCSIเป็นพอร์ตขนานที่มีความเร็วสูงแบบพิเศษ คุณสามารถต่ออุปกรณ์ที่เป็น SCSI ได้ SCSI อ่านว่า สกัซซี่ (skuzzy) ย่อมาจาก small computer system interface

ะเี่

พอร์ต IrDA

พอร์ต IrDA เป็นพอร์ตสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์บางชนิดสามารถส่งข้อมูลทางคลื่อนแสงอินฟราเรดได้ พอร์ต IrDA ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สายได้ IrDA ย่อมาจาก Infrared Data Association เวลาส่งข้อมูล คุณควรวางอุปกรณ์ไรสายไว้ใกล้ๆ กับ พอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในการส่งข้อมูล เช่นเดียวกับเวลาที่คุณใช้รีโมทโทรทัศน์นั่นเอง อุปกรณ์ไร้สายที่มีพอร์ต IrDA ได้แก่ PDA, notebook, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แป้นพิมพ์, เมาส์, และ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีพอร์ต IrDA ความเร็วสูง บางครั้งเรียกได้ว่าเป็น พอร์ตอินฟราเรดความเร็วสูง

้่ั

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s