slots คอมพิวเตอร์ and port คอมพิวเตอร์

สล็อต (slot) มีลักษณะเป็นช่องสำหรับเสียบอุปกรณ์ เช่น แรม โมเด็ม แบบติดตั้งภายในหรืออุปกรณ์อื่นที่ช่วยขยายความสามารถในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์บนเมนบอร์ดประกอบด้วยสล็อตที่เสียบอุปกรณ์ต่างๆ

“สล๊อต” คือส่วนที่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มการ์ดขยายให้กับคอมพิวเตอร์

สล็อต AGP

สล็อตAGP เป็นสล็อตที่ได้รับความนิยมมานาน หรือ ใช้มานานนั้นเอง (ฮา) สล็อต AGP นั้นออกแบบเชื่อมต่อเข้า North Bridgeโดยตรงทำให้มีการเชื่อมต่อกับ CPU โดยตรงทำให้มีความเร็วในการประมวลผลอย่างรวจเร็ว      สล็อต AGP มี 3 แบบคือ AGP 1.0 ,2.0 ,Universal และแต่ละสล็อตจะไม่เหมือนกัน ( ถ้าซื้อมาผิดละแย่เลย  ฮา ) เพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลของการ์ดจอและก็เมนบอร์ดก่อนที่จะซื้อว่ารองรับได้รึเปล่า

isa

สล็อต PCI Express

สล็อต PCI Express เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อแบบใหม่ที่มีความเร็วสูงกว่า AGP จะมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด(Point to Point) โดยมีตัวควบคมรับ/ส่ง เรียก “สวิตช์” มันจะทำหน้าที่ควบคุมการรับส่งข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผ่านทางบัส PCI Express และยังสามารถติดต่อกับหน่วยความจำหลักของเครื่องได้โดยตรง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก ข้อดีคือ สล็อต PCI Express X1 มีความเร็วที่สูงและยังสามารถปรับขนาดความกว้างของบัสให้มากขึ้นได้ด้วย สำหรับมาตรฐาน PCI Express X16 ที่มีความเร็วถึง 4GB/s (มากกว่า AGP x8 ถึง 2เท่า ฮา)

agp

สล็อต PCI Express 2.0

ทางองค์กร PCI-SIG ที่กำหนดมาตรฐานสล็อต PCI และ PCI Express ได้ประกาศมาตรฐาน PCI Express 2.0 ซึ่งพัฒนาจาก PCI Express 1.1a โดยเพิ่มอัตรารับ/ส่งจาก 500 MB/s เป็น 1GB/s กับสล็อต PCI Express 2.0 สำหรับการ์ดที่ยังใช้สล็อต PCI Express x16และบวกกับมาตราฐาน PCI Express 2.0 เข้าไปจะทำให้อัตราการรับส่งข้อมูลเพิ่มขึ้น 2 เท่าเลยทีเดียว และการเปลี่ยนแปลงระบบก็ยังใช้คงใช้การ์ดจอตัวเดิมและเมนบอร์ดเดิมได้ ตัวการ์ดและเมนบอร์ดจะตรวจสอบบัสของ PCI Express และปรับความเร็วเองอัตโนมัติ ระบบนี้ออกแบบมาให้สามารถรองรับการ์ดจอรุ่นต่อๆไปที่จะออกมา บัส PCI Express 2.0 รองรับไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยถึง 225/300 วัตต์ ทำให้ผู้ใช้สะดวกมากขึ้น

.;lhu

port

พอร์ต เป็นจุดเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อมูลให้กันได้ รูปด้านล่างเป็นรูปด้านหลังของแคสที่ต่อสายของอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ ตัวต่อมี 2 ประเภท คือ ตัวต่อแบบตัวผู้ และตัวต่อแบบตัวเมีย

h

พอร์ตอนุกรม (serial port

พอร์ตอนุกรมเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ การส่งข้อมูลเป็นการส่งข้อมูลทีละหนึ่งบิทเท่านั้น พอร์ตอนุกรมส่วนมากใช้กับการส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมากนัก เช่น เมาส์, แป้นพิมพ์, โมเด็ม พอร์ตอนุกรมมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบ 9 เข็ม และแบบ 25 เข็ม

jy

พอร์ตขนาน (parallel port)

เป็นช่องทางการติดต่อส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่นเดียวกับพอร์ตอนุกรม แต่ การส่งข้อมูลแตกต่างกัน คือ ในแต่ละครั้งสามารถส่งได้มากกว่า 1 บิท เดิมทีพอร์ตขนานถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพอร์ตอนุกรม เนื่องจากพอร์ตอนุกรมส่งข้อมูลได้ทีละ 1 บิท จึงส่งได้ช้ากว่า สำหรับการส่งพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์นั้น เราต้องการการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น พอร์ตขนานสามารถส่งข้อมูลได้ ทีละ 8 บิท หรือ 1 ไบท์ พร้อมๆ กัน ในสายเดียวกัน พอร์ตขนานสามารถเรียกได้อีกอย่างว่า centronics interface หลังจากที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการสื่อสารระหว่างหน่วยระบบ กับเครื่องพิมพ์แล้ว

ghy

พอร์ตยูเอสบี (USB)

USB ย่อมาจาก universal serial bus ซึ่งสามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ได้มากถึง 127 ชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมี พอร์ต ยูเอสบีอยู่ 2-4 พอร์ต อยู่ทางด้านหลังของแคส หรือ ด้านหน้าของแคส ยูเอสบี รุ่นใหม่ที่ออกมาคือ USB 2.0 จะสามารถส่งข้อมูลได้เร็วกว่า 40 เท่าของรุ่นเก่า พอร์ต ยูเอสบีได้ถูกออกแบบไว้สำหรับส่งข้อมูลทีละมากๆ เช่น เพลงmp3 และ ข้อมูลจาก ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้ ซึ่งในการต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ นั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่องประจะของอุปกรณ์นั้นเสมอไป สามารถต่อเข้ากับพอร์ตยูเอสบี พอร์ตใดก็ได้ นอกจากนี้ ยังมี ยูเอสบีฮับ (USB hub) ซึ่งเป็นตัวที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง พอร์ตยูเอสบี ยูเอสบีฮับจะมีตัวต่อหลายตัว ทำหน้าที่ตัวกลางในการกระจายการทำงานของพอร์ตได้มากขึ้น การต่ออุปกรณ์ที่พอร์ตยูเอสบีสามารถต่อในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดเครื่องใหม่เหมือนพอร์ตอนุกรม และพอร์ตขนาน

hyti

ไฟร์ไวร์ (FireWire)

ไฟร์ไวร์ (FireWire) เดิมเรียกว่า IEEE 1394 พอร์ต คล้ายกับ พอร์ต ยูเอสบี ตรงที่สามารถต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงได้หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการการส่งข้อมูลจำนวนมาก เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกน เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์หลายคนเชื่อว่าพอร์ตไฟร์ไวร์และพอร์ตยูเอสบีจะมาแทนที่พอร์ตแบบอื่นๆ ได้ ทุกชนิด

hykl

พอร์ต MIDI

พอร์ต MIDI อ่านว่า มิด ดี (mid-dee) เป็นพอร์ตอนุกรมแบบพิเศษที่ต่อระหว่างระบบกับอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์คีย์บอร์ด คำว่า MIDI ย่อมาจาก Musical Instument Digital Interface มิดดีเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดนตรี ที่ระบุว่า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น การ์ดเสียง และ synthesizer จะแทนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร synthesizer เป็นชิบที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่สร้างเสียงดิจิตอล คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ตมิดดีจะสามารถบันทึกเสียงที่ถูกสร้างด้วย synthesizer ได้ แล้วประมวลผลเสียงให้ได้เสียงใหม่

ju

พอร์ต SCSIเป็นพอร์ตขนานที่มีความเร็วสูงแบบพิเศษ คุณสามารถต่ออุปกรณ์ที่เป็น SCSI ได้ SCSI อ่านว่า สกัซซี่ (skuzzy) ย่อมาจาก small computer system interface

ะเี่

พอร์ต IrDA

พอร์ต IrDA เป็นพอร์ตสำหรับอุปกรณ์ไร้สาย อุปกรณ์บางชนิดสามารถส่งข้อมูลทางคลื่อนแสงอินฟราเรดได้ พอร์ต IrDA ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ไร้สายได้ IrDA ย่อมาจาก Infrared Data Association เวลาส่งข้อมูล คุณควรวางอุปกรณ์ไรสายไว้ใกล้ๆ กับ พอร์ต เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในการส่งข้อมูล เช่นเดียวกับเวลาที่คุณใช้รีโมทโทรทัศน์นั่นเอง อุปกรณ์ไร้สายที่มีพอร์ต IrDA ได้แก่ PDA, notebook, โทรศัพท์เคลื่อนที่, แป้นพิมพ์, เมาส์, และ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีพอร์ต IrDA ความเร็วสูง บางครั้งเรียกได้ว่าเป็น พอร์ตอินฟราเรดความเร็วสูง

้่ั

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s