สรุป week 6

configuring devices

มีทั้งหมด5ฟั่งชั่น

เช่น 1. การตั้งค่าอุปกรณ์  ซึ่งการทำงานมีระบบขงโปรแกรม devices ทำงานเชท่อมต่อระหว่างระบบของการทำงาน os และระบบของ hardware ไปทำงานร่วมกัน  1อุปกรณ์มี 1  devices  ในการทำงาน    devices จะทำงานในการฝั้งตัวในระบบของ os

2. internet มีการทำงานและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ os  บางส่วนเช่น    browser and an e-mail program เป็นต้น

3.Monitoring Performance เป็นการทำงานประสิทธิภาพของเครื่องซึ่งเป็นหน้าที่ของ os การจัดการการทำงานและนำข้อมลูมาประมวลผล

4.Providing File Management and  Other Utilities  การจัดการของไฟล์ข้อมูลที่หน้าที่ระบบของ os จัดการความปลอดภัยของไฟล์การสำรองไฟล์และดิสก์และการตั้งค่าบางส่วนของคอมพิวเตอร์

5.Updating Software Automatically การ Update แบบอัตโนมัติการประมวลผลการใช้งานโดยอัตโนมัติให้ปรับปรุงโปรแกรมสมบรูณ์แบบในการใช้งานและการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

Controlling a Network  การทำงานของระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์เป็นระบบปฏิบัติการที่จัดงานและพิกัดวิธีการเข้าถึงผู้ใช้หลายคนและใช้ทรัพยากรร่วมเมื่อเครือข่ายเกิดการใช้งาน

Types of Operating Systems แบ่งออกเป็น3ประเภทคือ

Stand-Alone Operating Systems   ระบบปฏิบัติการที่สมบูรณ์แบบที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป

Server Operating Systems เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับเครือข่าย intrenet

Embedded Operating Systems ทำงานอยู่บนระบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s