week 4

สรุปการเรียนวันนี้  คอมพิวเตอร์คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำงานได้หลากหลายแบบและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์และสรุปการใช้งานที่คอมพิวเตอรืเกี่ยวข้องในด้านการบิน และแปลเนื้อหา  บางส่วนการเกี่ยวข้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านาสายการบินเ

หน้าที่ของคอมพิวเตอร์คือ ประมวลคำสั่งที่รับมาจากการรับค่า หลังจากการทำการแสดงผล  ทำการเก็บข้อมูลเอาไว้ใช้เมื่อจำเป็น

คอมพิวเตอร์มี2อย่างที่เกี่ยวข้อง

DATA  คือข้อมูล สิ่งที่เราเก็บคือตัวหนังสือ  ไฟล์  มีเดีย  วีดีโอ เพลงเป็นต้น

INFORMATION  คือ การผ่านการประมวลผลซึ่งมีประโยชน์  หลายๆด้าน

อคง์ประกอบของคอมพิวเตอรื  มี  input devices  output  devices  storage devices

system unit  memory   communication devices

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s